YUNANİSTAN

Küçük bir ülke olmasına rağmen, Yunanistan’ın ortak tarihimizde önemli bir yeri vardır. Demokratik yönetime geçiş ve klasik dönemin (tÖ 5. ve 4. yüzyıllar) entelektüel ve kültürel kazanımları, Avrupa tarihini büyük ölçüde etkilemiştir. Bu döneme ait kalıntılar, başta Atilla olmak üzere ülkenin tümünde görülebilir. Bu çok çeşitlilik gösteren ülkede, daha sonraki tarihi dönemlere, yarıi Roma, Bizans, Haçlı ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntıları görmek mümkündür.

Çağdaşlık ve Geleneksellik

Akimda klasik Yunanistan’a ait düşünceler olan pek çok ziyaretçi, çağdaş Yunanistan’ı görünce şaşırır. Yunanistan, büyümekte olan ekonomisiyle gelişen modem bir ülkedir. Askeri Rejimin 1967-74 dönemindeki baskıcı diktatörlüğü artık geçmişte kalmıştır. AB, öncelikle yollar olmak üzere, ülkenin altyapısı için gereken paranın büyük bir bölümünü sağlamıştır. Daha da önemlisi AB üyeliği, bu modem ülkenin, başta Türkiye olmak üzere, sınırı bulunduğu ülkelerle daha önce hiç yaşamadığı bir güven duygusu yaşamasına neden olmuştur. Yunanistan’ın Türkiye’yle olan uzun ve düzensiz ilişkisi son yıllarda iyiye gitmektedir ama hâlâ bazı sorunlar vardır. Bu yüzden Yunanlılar için Yunanistan’ın AB sınırları içine girmesi rahatlatıcı bir durum oluşturur.

[counterize type=”posts” items=”5″ subitems=”5″]